Erich von Manstein i strid

I lager
SKU
87999024
Mer information
Författare Robert Forczyk
Översättare Mikael Dahlgren
ISBN 9789187999024
Format 180x245, 72 sidor, hårda pärmar
Utgivningsdag Utgiven!
Kategori Militärhistoria
Leveransupplysning Finns i lager!
195,00 kr

Erich von Manstein är mest känd för sina insatser på östfronten, men han var också en av de mest inflytelserika tyska generalerna under hela andra världskriget.

För Manstein var den preussiska traditionen bakom manöverkrigföringen närmast en trosartikel och hans operativa snille låg i förmågan att snabbt hitta okomplicerade lösningar på komplexa militära problem.

Under andra världskriget nyttjade Manstein sin talang för manöverkrigföring och bidrog därmed till Tredje rikets största krigsframgångar. Under operation Barbarossa 1941 ledde han erövringen av Krimhalvön och förintade fyra sovjetiska arméer. Under den katastrofala vintern 1942/1943 bidrog Manstein till att den södra delen av den tyska östfronten undvek total kollaps genom att återta det operativa initiativet och leda en skicklig motoffensiv.

Detta och mycket mer kan du läsa om i den här boken.

Serien Andra världskrigets generaler består av 10 titlar och beskriver tyska och allierade generaler som i hög grad påverkade andra världskrigets förlopp. Respektive titel beskriver alla de viktigaste fälttågen och slagen där generalen i fråga spelade en viktig roll, och ger dessutom insikt om personen bakom titeln och vad som hände efter kriget.

Läs provuppslaget om det kritiska läget för Armégrupp Don, vintern 1942-43.

Erich von Manstein i strid: Provuppslag